Sv. Mise kroz tjedan - 05.08.-11.08.2019

Ponedjeljak, 05. 08. 2019.
-18h: + Pero, Kata, Delfa, Željko Bakovići

Utorak, 06. 08. 2019.
-18h: + Vinko, Kata, Zdeno, Ivana Palavra

Srijeda, 07. 08. 2019.
-18h: + Vinko Mandić
    
Četvrtak, 08. 08. 2019.
-18h: + Anto, Ana, Ivica, Drago Vidović

Petak, 09. 08. 2019.
-18h: + Marko Križanac

Subota, 10. 08. 2019.
-18h: + Jelica, Mara, Čurčić; Nikola, Lucija Marković

Nedjelja, 11. 08. 2019.
-8h: + Josip, Marija, Ivica, Anto Hrgić
-10h: za narod
-18h: + Marijan Jurić

Kategorija: