Sv. Mise kroz tjedan - 04.06.-10.06.2018.

Ponedjeljak, 04. 06. 2018.
-18h: + Zdravko Egić

Utorak, 05. 06. 2018.
-18h: + Kata i Juro Akrapović

Srijeda, 06. 06. 2018.
-18h: + Anto Petrušić
    
Četvrtak, 07. 06. 2018.
-18h: + Anto, Ana, Ivica i Drago Vidović
    
Petak, 08. 06. 2018.
-18h: + Vojislav Mariolović

Subota, 09. 06. 2018.
-18h: + Mara Mariolović i Branko Livančić

Nedjelja, 10. 06. 2018.
-8h: + Toni Čubela
-10h: za narod
-18h: + Mirko Marković

 

Kategorija: