Sv. Mise kroz tjedan - 01.04.-07.04.2019.

Ponedjeljak, 01. 04. 2019.
-18h: + Dragica Andrić

Utorak, 02. 04. 2019.
-18h: + Ivan i Milka Marković

Srijeda, 03. 04. 2019.
-18h: + Stjepan i Paula Janković, Ivan i Matilda Mazul
    
Četvrtak, 04. 04. 2019.
-18h: + Anto Mišković
    
Petak, 05. 04. 2019.
-18h: + Marija i Miroslav Paradžik

Subota, 06. 04. 2019.
-18h: + Filomena Dijaković i Davor Ivešić

Nedjelja, 07. 04. 2019.
-8h: + Katica, Zdravko, Marica i Jozo Jurešić
-10h: za narod
-18h: + Ljerka, Goran i Silvana Miličković

 

Kategorija: