OVO SU ČETIRI OBILJEŽJA DOBROGA KRŠĆANINA

Kako su živjeli prvi kršćani i kako bi kršćani danas trebali živjeti…

Foto: PAES/ Shutterstock

Prva je kršćanska zajednica slika i primjer bratstva – rekao je papa Franjo jučer u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra, osvrćući se na Djela apostolska u kojima je opisana prva kršćanska zajednica kao ona koja je posvećena ljubavi prema Bogu i braći. Plod Duhova, snažan silazak Duha Božjega na prvu kršćansku zajednicu u mnogim je ljudima izazvao osjećaj da su im srca probodena radosnim navještajem, kerigmom spasenja u Kristu, te su mu se pridružili slobodno, obraćajući se, krsteći se u Njegovo ime i prihvaćajući dar Duha Svetoga.

Oko tri tisuće ljudi postalo je dio toga bratstva koje je bilo način vjerničkoga života i kvasac Crkve u djelu evangelizacije – rekao je Papa i istaknuo – Žar vjere te braće i sestara u Kristu od njihovih života učinio je mjesto Božjeg djela koje se po apostolima očituje čudima i znakovima. Izvanredno je postalo redovno i svakidašnji život prostor očitovanja živoga Krista. Evanđelist Luka nam to pripovijeda pokazujući nam jeruzalemsku Crkvu kao primjer svakoj kršćanskoj zajednici, kao sliku bratstva koje očarava, no od nje se ne smije raditi mit, niti je se smije umanjivati.

Izvještaj nam Djela apostolskih omogućava gledati unutar zidova kuće gdje su se prvi kršćani sastajali kao Božja obitelj, prostor koinonije, to jest zajedništva ljubavi među braćom i sestrama u Kristu – rekao je Sveti Otac i primijetio – Može se vidjeti da oni žive na vrlo jasan način. Ustrajni su u apostolskom nauku i zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvi (usp. Dj 2,42). Kršćani marljivo slušaju didakhé, to jest apostolski nauk; prakticiraju vrlo dobre međuljudske odnose i kroz zajedništvo duhovnih i materijalnih dobara; sjećaju se Gospodina u „lomljenju kruha“, to jest u euharistiji i razgovaraju s Bogom u molitvi.

To je kršćansko ponašanje odnosno četiri obilježja dobroga kršćanina – rekao je papa Franjo i napomenuo – Za razliku od ljudskog društva u kojem se pokušava raditi za vlastite interese bez obzira na druge ili čak na štetu drugih, vjernička zajednica odbacuje individualizam kako bi poticala međusobno dijeljenje i solidarnost. U duši kršćanina nema mjesta za sebičnost – rekao je Papa i dodao – Ako je u vašem srcu sebičnost, niste kršćani, nego svjetovni ljudi koji samo traže vlastitu korist.

Evanđelist Luka nam kaže da se kršćani drže zajedno (usp. Dj 2,44) – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Blizina i jedinstvo su kršćanski način. Biti blizu, brinuti jedan za drugoga, ne ogovarati drugoga, pomagati i približavati se, to je kršćanski način. Milost krštenja otkriva, dakle, nutarnju vezu među braćom u Kristu koji su pozvani međusobno dijeliti, poistovjetiti se s drugima i davati „kako bi tko trebao“ (usp. Dj 2,45), to jest pozvani su biti velikodušni, davati milostinju, brinuti za druge, posjećivati bolesne i potrebite, te tješiti žalosne.

To bratstvo koje je Crkva, upravo zato što bira put zajedništva i pažnje prema potrebitima, može živjeti istinski liturgijski život – rekao je papa Franjo i nastavio – Sveti Luka kaže: Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda (Dj 2,46-47). Izvještaj Djela apostolskih podsjeća nas da Gospodin jamči rast zajednice (usp. Dj 2,47).

Ustrajnost vjernika u istinskom savezu s Bogom i s braćom postaje privlačna snaga i osvaja mnoge (usp. Radost evanđelja br. 14). To je načelo, zahvaljujući kojem živi vjernička zajednica svakog vremena. Molimo Duha Svetoga kako bi naše zajednice učinio mjestima u kojima se prihvaća i prakticira novi život, djela solidarnosti i zajedništva; kako bi ih učinio mjestima u kojima su liturgije susret s Bogom koji postaje zajedništvo s braćom i sestrama; da budu mjesta čija su vrata otvorena prema nebeskom Jeruzalemu – zaključio je Papa.

Vatican News | Bitno.net