DESET ČINJENICA O SNAZI EUHARISTIJE

Euharistija je hrana koja nadilazi običnu svečanost i nalazi svoju snagu i svoju bit u djelovanju samoga Presvetoga Trojstva.

Ne postoji na svijetu nešto slično svetoj euharistiji. Ona je odraz ljubavi Boga Oca, spasonosne žrtve njegova Sina i posvećujućeg djelovanja Duha Svetoga. Otac nebeski zna što njegovo ljubljeno biće svaki dan treba te stoga prelazi velike duljine i daje mu to. Kruh svagdanji nije samo simbol ili puka zemaljska namirnica, nego istinska duhovna hrana: pravo tijelo i krv našega Spasitelja Bogočovjeka.

Tko se njome hrani prima zadivljujuće darove čija snaga nadilazi ljudski razum.

Neki od njezinih učinaka su:

1. Sjedinjenje s Isusom Kristom: Primanje Isusa u euharistiji sjedinjuje čovječju narav s Kristovom. Sv. Ćiril Aleksandrijski opisuje da je to slično "kada je rastopljeni vosak spojen s drugim voskom". Kršćansko putovanje je put prema postati nalik Kristu, "prebivati u njemu" i on u kršćaninu. Euharistija je sredstvo da se to dogodi.

2. Uništava manje grijehe: Euharistija uništava, odnosno uklanja oprostivi tj. manji grijeh. Putem grijeha, gorljivost naše ljubavi može biti prigušena. No kada primimo svetu hostiju ujedinjeni smo sa samom Ljubavlju, koja spaljuje tragove naših manjih grijeha i ostavlja nas čistima i spremnima početi iz početka.

3. Čuva nas od smrtnoga grijeha: S obzirom da se trebamo suzdržavati od primanja euharistije kada smo svjesni da smo u stanju smrtnoga grijeha, to znači da ju trebamo primati što češće kada smo u mogućnosti jer nas to onda čuva od teškoga grijeha. To je kao da snaga euharistije pere manji grijeh u našim dušama te nas onda prekriva zaštitnim slojem koji nam pomaže kloniti se ozbiljnoga grijeha.

4. Osobni odnos s Isusom: Mnogi kršćani govore o važnosti osobnoga odnosa s Isusom, što je veoma istinito. No, u prvom redu mi u euharistiji možemo imati intiman odnos s Osobom Isusa Krista. Papa Benedikt XVI. jedanput je naglasio ovu vezu: „Danas postoji potreba ponovno otkriti da Isus Krist nije samo privatno uvjerenje ili apstraktna ideja, nego stvarna osoba čiji je dio ljudske povijesti sposoban obnoviti život svakoga čovjeka i žene. Dakle, euharistija, kao izvor i vrhunac života i poslanja Crkve, mora biti prevedena u duhovnost, u život življen 'prema Duhu'“ (Sacramentum Caritatis, 77).

5. Daje život: Prema Katekizmu Katoličke Crkve, euharistija „čuva, povećava i obnavlja život milosti primljen na krštenju“ (KKC 1392). Drugim riječima, primanje euharistije povećava život milost koji je već prisutan u kršćaninu.

6. Sjedinjenje s Tijelom Kristovim: Budući da smo kroz euharistiju tješnje sjedinjeni s Kristom, to znači da smo stoga bliži i svim ljudima koji primaju euharistiju. Ovaj je sakrament poput lijepka koji nas ujedinjuje s Kristom i svom našom braćom i sestrama u Crkvi.

7. Upućuje nas siromašnima: Riječi Sv. Ivana Zlatoustog posramljuju one koji odlaze s euharistijskoga stola bez ikakve brige za Krista u siromašnima: „Kušali ste Krv Gospodinovu, a sada ne prepoznajete svoga brata… Time obeščašćujete ovaj stol, kada ne sudite dostojno da podijelite hranu koju je netko smatrao dostojnom da bude dijelom ovoga obroka. Bog vas je oslobodio svih grijeha i pozvao ovdje, ali niste postali milosrdniji.“

8. Duhovna utjeha: Sveta pričest je predokus rajskih radosti tako da može proizvesti radost u nama kada iskusimo stvarno sjedinjenje s Bogom. Ako osjetimo da su nas životne poteškoće porazile, možemo doći na euharistiju, naš izvor radosti i zatražiti od Gospodina da nas ispuni svojom utjehom i mirom.

9. Mirotvorstvo: Na Sinodi o euharistiji 2005. godine, biskupi su raspravljali kako je primanje euharistije u ratom razorenim područjima preobrazilo narod Božji i dalo mu poticaj da traži mir te su rekli: „Zahvaljujući euharistijskim slavljima, narodi zahvaćeni ratom postali su sposobni okupiti se oko Riječi Božje, čuti proročku poruku o obnovi kroz milost opraštanja, i primiti milost obraćenja koja ih osposobljuje podijeliti isti kruh i šalicu“ (Propositio, 49).

10. Osigurava središnju točku za naše živote: Ako smo uistinu razumjeli nutarnju narav euharistije, počet ćemo usredotočivati svoje živote oko svete pričesti. Ne postoji ništa važnije što se može dogoditi u našim životima. Nijedna nogometna utakmica ili okupljanje ili izlet. Ništa nije važnije od našega tjednoga sastanka kako bismo primili lijek Liječnika duša – Isusa.

KT/ aleteia.org