ŽUPNIK I SURADNICI

Župnik vlč. Vladimir Pranjić
Osnovni podaci o župniku:

Rođen je 19. studenoga 1976. u Zavidovićima. Najstarije dijete od petero djece roditelja Stipe i Zorke r. Barbarić. Osnovnu školu završio je u Ozimici, srednju u dječačkom sjemeništu u Zadru a teologiju u Sarajevu. Zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 29. lipnja 2001. u Sarajevu.

Službe koje je obnašao:
2001-2002. župni vikar u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu;
2002-2003. suradnik u Katoličkom tjedniku;
2003-2004. župni vikar u župi Sv. Josipa u Zenici;
2004-2008. prefekt u dječačkom sjemeništu u Travniku;
25. srpnja 2008. imenovan župnikom župe Sv. Josip u Zenici.

zupnik

Suradnici:

Don Anto Ledić, pastoralni pomoćnik
Osnovni podaci:

Rođen je 09.listopada 1967.godine u Kupresu, župa Otinovci. Osnovnu školu završio je u Kupresu a klasičnu gimnaziju - sjemenište "Ruđer Bošković" u Dubrovniku. Teološki fakultet započinje u Sarajevu, te zbog ratnih okolnosti nastavlja u Bolu na Braču. Za đakona je zaređen 1993.godine na Bolu i odlazi na praktikum u Zavidoviće. Zbog ratnih neprilika ne uspijeva napustiti Zavidoviće nego ulazi u opkoljeno Sarajevo gdje biva zaređen svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 29. lipnja 1993. godine u Sarajevu. Teološki studij završava 1995.godine te diplomira pri KBF Zagreb.

Službe koje je obnašao:
1993. - đakonski praktikum u župi sv.Josip - Zavidovići
1993 – 1996. kapelan u župni sv.Luka Evanđelista, Novi Grad - Sarajevo
1996 – 1997. kapelan u župni sv.Ante - Žepče
1997 – 2005. župnik župe Solakova Kula, upravitelj župe Obri i ravnatelj KŠC "Konjic"
2005 – 2006. šalje se na raspolaganje dr.Peri Pranjiću u KŠC "Petar Barbarić u Travnik  gdje obavlja dužnost profesora vjeronauka u Općoj gimnaziji
2006. - imenovan je ravnateljem KŠC "Sv. Pavao" u Zenici i stavlja se na raspolaganje župi sv.Josip u Zenici kao pastoralni pomoćnik

don_anto_ledic