ŽUPNA VIJEĆA

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE (ŽPV)

07. studenoga 2012. Dekretom 1924-1/2012.  imenovano je novo Župno pastoralno vijeće na mandat od pet godina:

Stjepan Hrgić, Stjepan Grbavac, Anto Jurešić, Anto Čuturić, Zoran Mijač, Anto Kokić, Vjekoslav Centelege, Zoran Palavra i Karlo Anić.

 

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE (ŽEV)

07. studenoga 2012. Dekretom 1925-1/2012. imenovano je novo Župno ekonomsko vijeće na mandat od tri godine:

Josip Čuturić, Ivica Dujmović, Ladislav Kajasa i Karmela Pojavnik.

 

Kategorija: