RAZMISLIMO - BOG U KOJEGA NE VJERUJEM

RAZMISLIMO - BOG U KOJEGA NE VJERUJEM

       Ne vjerujem i nikada neću vjerovati:

        - U Boga koji traži da ga se ljudi boje

        - U Boga vrača i čarobnjaka

        - U Boga koji bi sprečavao ljudski razum u njegovu traženju


        - U Boga koji bi postao monopol jedne Crkve, jedne rase, kulture ili kaste

        - U Boga djeda koga se može iskorištavati

        - U Boga komu ne bi trebao čovjek

        - U Boga suca koji sudi uvijek sa zakonikom u ruci

        - U Boga samotnika

        - U Boga koji se može rastumačiti filozofijom

        - U Boga koji priječi čovjeku da raste, da osvaja, da se preobrazuje,
        da se razvija dotle da postane "gotovo kao Bog"

        - U Boga koji od čovjeka, zato što vjeruje, zahtijeva da se
        odrekne da bude čovjek

        - U Boga koji kaže "platit ćeš ti meni"

        - U Boga koji se koji put kaje što je ljudima dao slobodu

        - U Boga koji se zadovoljava da čovjek kleči čak i ako ne radi

        - U Boga opijum za obnovu zemlje i nadu samo za budući život

        - U Boga onih koji misle da ljube Boga zato što ne ljube nikoga

        - U Boga komu se sviđaju oni koji uvijek govore "sve je u redu"

        - U Boga koji opravdava rat

        - U Boga koji daje prednost bogatima

        - U Boga koji ne spasava one koji ga nisu upoznali,
        ali koji su ga željeli i tražili

        - U Boga koji se zaručuje s politikom

        - U Boga koji koji zemlju i stvari što ih čovjek voli
        uništava umjesto da ih preobrazi

        - U Boga koji ne bi bio misterij, koji ne bi bio veći od nas

        - U Boga koji bi zauvijek uništio naše tijelo mjesto da ga uskrisi

        - U Boga za koga ljudi vrijede ne po onom što jesu,
        nego po onomu što imaju ili predstavljaju

        - U Boga koji ne bi bio ljubav i koji ne bi znao pretvoriti
        ljubav u ono što treba

        - U Boga u kog se ne bih mogao pouzdati i onda kad zakažu sve nade...

    

        J. Arias, svećenik

        Ne vjerujem i nikada neću vjerovati:

 

        - U Boga koji traži da ga se ljudi boje

 

        - U Boga vrača i čarobnjaka

 

        - U Boga koji bi sprečavao ljudski razum u njegovu traženju

 

        - U Boga koji bi postao monopol jedne Crkve, jedne rase, kulture ili kaste

 

        - U Boga djeda koga se može iskorištavati

 

        - U Boga komu ne bi trebao čovjek

 

        - U Boga suca koji sudi uvijek sa zakonikom u ruci

 

        - U Boga samotnika

 

        - U Boga koji se može rastumačiti filozofijom

 

        - U Boga koji priječi čovjeku da raste, da osvaja, da se preobrazuje,

        da se razvija dotle da postane "gotovo kao Bog"

 

        - U Boga koji od čovjeka, zato što vjeruje, zahtijeva da se

        odrekne da bude čovjek

 

        - U Boga koji kaže "platit ćeš ti meni"

 

        - U Boga koji se koji put kaje što je ljudima dao slobodu

 

        - U Boga koji se zadovoljava da čovjek kleči čak i ako ne radi

 

        - U Boga opijum za obnovu zemlje i nadu samo za budući život

 

        - U Boga onih koji misle da ljube Boga zato što ne ljube nikoga

 

        - U Boga komu se sviđaju oni koji uvijek govore "sve je u redu"

 

        - U Boga koji opravdava rat

 

        - U Boga koji daje prednost bogatima

 

        - U Boga koji ne spasava one koji ga nisu upoznali,

        ali koji su ga željeli i tražili

 

        - U Boga koji se zaručuje s politikom

 

        - U Boga koji koji zemlju i stvari što ih čovjek voli

        uništava umjesto da ih preobrazi

 

        - U Boga koji ne bi bio misterij, koji ne bi bio veći od nas

 

        - U Boga koji bi zauvijek uništio naše tijelo mjesto da ga uskrisi

 

        - U Boga za koga ljudi vrijede ne po onom što jesu,

        nego po onomu što imaju ili predstavljaju

 

        - U Boga koji ne bi bio ljubav i koji ne bi znao pretvoriti

        ljubav u ono što treba

 

        - U Boga u kog se ne bih mogao pouzdati i onda kad zakažu sve nade...

 

    

 

        J. Arias, svećenik

 

 

Kategorija: