Jesu li Adam i Eva bili djed i baka?

PITALI STE: Jesu li Adam i Eva bili djed i baka?


pitalisteVjernik sam, ali priznajem da nisam kakav bih morao biti. Mene mnogo toga zanima. Kad sam bio mali, imali smo vjeronauk, kao što je i sada, ali mnogo toga nismo učili, i sada se ne uči, pa su mi ostala neka pitanja.

Bog je stvorio Adama i Evu, imali su dva sina Kajina i Abela pa su Adam i Eva morali biti djed i baka jer Bog je rekao: Ljubite se i množite. No kako su Kajin i Abel imali potomstvo kad drugih ljudi, tj. žena, nije bilo?

Branimir

Velika je šteta što ste, napustivši pučkoškolski vjeronauk, prestali išta više učiti o vjeri, vjerskim sadržajima, pa i Bibliji. Nema sumnje da ste inače u životu na gotovo svim drugim područjima učili, jer niste mogli kao odrastao čovjek ostati samo na spoznajama iz pučke škole. Pohvalno je stoga da ste shvatili da je došlo vrijeme da i na vjerskom području napredujete u odnosu na vjeronaučne pučkoškolske spoznaje. Nikad nije, naime, kasno naučiti, a poznata je i ona narodna mudrost koja kaže kako pametan čovjek čitav život uči, i zna da će umrijeti a da ne postane dovoljno pametan.

Vaše pitanje postavili ste jer niste dosad spoznali da se Bibliju ne smije uvijek tumačiti strogo doslovno i da ona ne daje odgovore na sva pitanja koja čovjek s različitih gledišta može postaviti, jer Biblija je prije svega knjiga koja sadrži što je Bog želio čovjeku objaviti da bi se mogao spasiti, da bi mogao postati dionikom vječne sreće koju Bog pripravlja onima koji ga ljube.

Pitanje kako se čovječanstvo razmnožavalo od samih početaka ljudske vrste nije vjersko ili teološko pitanje nego je to pitanje na koje odgovara biologija i možda druge prirodne znanosti. To je pitanje i za prirodne znanosti vrlo teško te dosad i nema definitivnoga ni potpuno pouzdanoga odgovora nego postoje različite tvrdnje ili teorije kojima se onda ljudi, koje ta pitanja zanimaju, po svom shvaćanju priklanjaju ili se pak mire da nije poznat posve točan odgovor.

Ono što Biblija piše o stvaranju svijeta, svih bića i čovjeka - slikovit je govor koji otkriva ljudima najvažniju istinu: da je Bog Stvoritelj, a sve drugo što postoji, pa i čovjek, samo je stvorenje. Bog po tim slikama objavljuje da je odnos između čovjeka i Boga odnos stvorenja prema Stvoritelju.

Adam i Eva samo su simbolični, znakoviti likovi, a ne povijesne osobe, na kojima se očituje Božji odnos prema čovjeku i čovječanstvu. Također i Kajin i Abel su takvi znakoviti, nepovijesni likovi, pa kojima je objavljeno kakvi ljudi mogu biti uzajamno – bratoubojice te kako je Bog potreban za ozdravljenje i međuljudskih odnosa.

Kategorija: