22. KOLOVOZA - Bit će primopredaj župe novom župniku vlč. Marinu Mariću. Zato pozivam i potičm da dođete na Sv. Misu u 18 sati pod kojom će novi župnik biti uveden u župničku službu pred dekanom Žepačkog dekanata preč. Predragom Stojčević ...

te predstavljen župnoj zajednici. Dođimo na slavlje ove sv. Mise i izrazite mu svoju dobrodošlicu.

Kategorija: