19. – 25. VELJAČE - PROLJETNE KVATRE. VJERNICI SE POZIVAJU DA GA PROSLAVE MOLITVOM, POKOROM I DJELIMA LJUBAVI A NA POSEBAN NAČIN U SRIJEDU, PETAK I SUBOTU. OVE PROLJETNE KVATRE POSVEĆENE SU POKORI I OBRAĆENJU PA UKLJUČIMO SE I MI SVOJIM ...

SUDJELOVANJEM I ZAUZETOŠĆU NA SVOM OSOBNOM OBRAĆENJU.

Kategorija: