19. – 21. LIPNJA – DUHOVNA OBNOVA ZA MINISTRANTE U TRAVNIKU NA KOJOJ ĆE SUDJELOVATI I MINISTRANTI IZ NAŠE ŽUPE.

Kategorija: