15. – 21. VELJAČE – KVATRENI TJEDAN. VJERNICI SE POZIVAJU DA GA PROSLAVE MOLITVOM, POKOROM I DJELIMA LJUBAVI A NA POSEBAN NAČIN U SRIJEDU, PETAK I SUBOTU NA NAKANU CRKVE.

 OVE PROLJETNE KVATRE POSVEĆENE SU POKORI I OBRAĆENJU PA UKLJUČIMO SE I MI SVOJIM SUDJELOVANJEM I ZAUZETOŠĆU KROZ SVOJE OSOBNO OBRAĆENJE I POKORU.

Kategorija: