01. LIPNJA – PRVI PETAK. ISPOVIJED I PROBA ZA KRIZMANIKE, NJIHOVE RODITELJE I KUMOVE U CRKVICI U 16:30 SATI.

Kategorija: