KRŠTENJA U 2019. GODINI

SELMA MALETIĆ – sakramente kršćanske inicijacije primila je 12. siječnja 2019.

Kategorija: