Sv. Mise kroz tjedan

Sv. Mise kroz tjedan - 19.08.-25.08.2019

Ponedjeljak, 19. 08. 2019.
-18h: + Ljubica, Jure i Emil Brnić, +ob. Brnić i Lebić

Utorak, 20. 08. 2019.
-18h: + Lovro, Marija i Josip Babić, Drago Komar

Srijeda, 21. 08. 2019.
-18h: + Frano i Stanka Kalinić
    
Četvrtak, 22. 08. 2019.
-18h: + Milena Palavra

Petak, 23. 08. 2019.
-18h: + Stipo i Mara Marković

Subota, 24. 08. 2019.
-18h: + Milivoj i Ruža Kustura

Sv. Mise kroz tjedan - 12.08.-18.08.2019

Ponedjeljak, 12. 08. 2019.
-18h: + Jakov, Franjo, Sarafina Mijač

Utorak, 13. 08. 2019.
-18h: + Damir Lakić

Srijeda, 14. 08. 2019.
-18h: + Mladen Pušić
    
Četvrtak, 15. 08. 2019.
-8 h: + Ivo, Ivka, Dragan, Marija Čuturić
-18h: + Svjetlana Marković

Petak, 16. 08. 2019.
-18h: + Jakov Vidović; Nikola Dvorneković

Subota, 17. 08. 2019.
-18h: + Stjepa, Zora Međugorac; Ivo Petrušić

Sv. Mise kroz tjedan - 05.08.-11.08.2019

Ponedjeljak, 05. 08. 2019.
-18h: + Pero, Kata, Delfa, Željko Bakovići

Utorak, 06. 08. 2019.
-18h: + Vinko, Kata, Zdeno, Ivana Palavra

Srijeda, 07. 08. 2019.
-18h: + Vinko Mandić
    
Četvrtak, 08. 08. 2019.
-18h: + Anto, Ana, Ivica, Drago Vidović

Petak, 09. 08. 2019.
-18h: + Marko Križanac

Subota, 10. 08. 2019.
-18h: + Jelica, Mara, Čurčić; Nikola, Lucija Marković

Sv. Mise kroz tjedan - 29.07.-04.08.2019

Ponedjeljak, 29. 07. 2019.
-18h: + Stipo, Kata Vesko; Frano i Jela Stojak

Utorak, 30. 07. 2019.
-18h: + Juraj Vrdoljak

Srijeda, 31. 07. 2019.
-18h: + Stojan Čubela
    
Četvrtak, 01. 08. 2019.
-18h: + Andrija, Dragica i Franjo Kustura

Petak, 02. 08. 2019.
-18h: + Jure, Ana, Marko, Milka, Ivo, Stipo, Frano Opačak

Subota, 03. 08. 2019.
-18h: + Dragutin, Janja, Stipo, Josip Baković

Sv. Mise kroz tjedan - 22.07.-28.07.2019

Ponedjeljak, 22. 07. 2019.
-18h: + Milka Dujić

Utorak, 23. 07. 2019.
-18h: + ob. Marjanović

Srijeda, 24. 07. 2019.
-18h: + Mara, Anto i Nikola Jurešić
    
Četvrtak, 25. 07. 2019.
-18h: + Ivka i Mato  Milanović

Petak, 26. 07. 2019.
-18h: + Jakov Madžarić, +ob. Čuturić

Subota, 27. 07. 2019.
-18h: + Anton i Marija Pandža

Nedjelja, 28. 07. 2019.
-8h: + Drago Anić
-10h: za narod
-18h: + Jozo, Ivka, Niko i Cvita Blažević

Sv. Mise kroz tjedan - 15.07.-21.07.2019

Ponedjeljak, 15. 07. 2019.
-18h: + ob. Šendula

Utorak, 16. 07. 2019.
-18h: + Ivo, Dunja i Marica Boškić

Srijeda, 17. 07. 2019.
-18h: + Milka Dujić
    
Četvrtak, 18. 07. 2019.
-18h: + ob. Mostić

Petak, 19. 07. 2019.
-18h: + Alfred, Karlo i Marija Hekerle

Subota, 20. 07. 2019.
-18h: + Ilija i Jela Akrapović

Nedjelja, 21. 07. 2019.
-8h: + Ivan i Luca Pašalić
-10h: za narod
-18h: + Vida, Zvonko i Zoran Martinović

Sv. Mise kroz tjedan - 08.07.-14.07.2019

Ponedjeljak, 08. 07. 2019.
-18h: + Terezija Gelić

Utorak, 09. 07. 2019.
-18h: + Zlatan Grbavac

Srijeda, 10. 07. 2019.
-18h: + Ljubica Čuturić
    
Četvrtak, 11. 07. 2019.
-18h: + Jela, Stipo i Zoran Vidović

Petak, 12. 07. 2019.
-18h: + Nikola Opačak

Subota, 13. 07. 2019.
-18h: + Božo, Ruža i Anto Miletić, Anka Čolić, Ivka Dumančić

Nedjelja, 14. 07. 2019.
-8h: + Miroslav Lalić
-10h: za narod
-18h: + Ana i Marko Jurišić

 

Sv. Mise kroz tjedan - 01.07.-07.07.2019

Ponedjeljak, 01. 07. 2019.
-18h: + Mile, Ana i Lenko Čubela

Utorak, 02. 07. 2019.
-18h: + Vinko i Ankica Bilić, Jure i Slavka Marković

Srijeda, 03. 07. 2019.
-18h: + ob. Jurišić, Filomena Dijaković
    
Četvrtak, 04. 07. 2019.
-18h: + Kata i Juro Akrapović

Petak, 05. 07. 2019.
-18h: + ob. Fontana i Podnar

Subota, 06. 07. 2019.
-18h: + Mila, Zvonimir i Ervin Livaja

Sv. Mise kroz tjedan - 24.06.-30.06.2019

Ponedjeljak, 24. 06. 2019.
-18h: + Juro i Mara Botić

Utorak, 25. 06. 2019.
-18h: + Jure Fofić

Srijeda, 26. 06. 2019.
-18h: + Ivan i Matilda Mazul, Stjepan i Paula Janković
    
Četvrtak, 27. 06. 2019.
-18h: + Josip Blažević
    
Petak, 28. 06. 2019.
-18h: + Franc i Marija Barač

Subota, 29. 06. 2019.
-8h: +Delfa i Marko Blajić
-18h: + Antonijo Akrapović

Sv. Mise kroz tjedan - 16.06.-23.06.2019.

Ponedjeljak, 17. 06. 2019.
-18h: + Jela Bonić, +ob. Mijo Blažević

Utorak, 18. 06. 2019.
-18h: + Đuro, Stoja i Željko Lincner

Srijeda, 19. 06. 2019.
-18h: + Marko Čobanović
    
Četvrtak, 20. 06. 2019.
-8h: + Ivo, Lucija, Petar, Filomena, Ruža i Ivica Kelava
-18h: + Ivo i Niko Lauš
    
Petak, 21. 06. 2019.
-18h: + Monika i Josip Jurišić

Subota, 22. 06. 2019.
-18h: + Marija Jurešić

Stranice