Statistika

STATISTIČKI PODACI ŽUPE SV. JOSIPA ZA 2018. GODINU

Nakon završenog božićnog blagoslova obitelji te uvidom u Maticu krštenih, vjenčanih i umrlih župe sv. Josipa statistički podaci za 2018. su sljedeći:

Župa broji ukupno 783 obitelji koje imaju 1539 članova. Od toga imamo:
336 obitelji s jednim članom;
250 obitelji s dva člana;
109 obitelji s tri člana;
68 obitelji s četiri člana;
18 obitelji s pet članova;
1 obitelj s šest članova;
1 obitelj s osam članova.

U odnosu na prošlu godinu imamo 36 obitelji te 109 vjernika manje.

ŽUPA KROZ STATISTIKU U 2017. GODINI

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.  godine u župi je bilo:

10 krštenja

7 prvopričesnika

8 krizmanika

5 vjenčanja

65 umrlih

 

Nakon blagoslova obitelji 2017/18. godine župa broji 819 obitelji u kojima živi 1648 duša. Od toga imamo:

339 obitelji s jednim članom;

263 obitelji s dva člana;

115 obitelji s tri člana;

76 obitelji s četiri člana;

24 obitelji s pet članova;

1 obitelj sa šest članova;

1 obitelj s osam članova.

 

U odnosu na prethodnu godinu, kada je župa nakon blagoslova obitelji imala 851 obitelju u kojima je živjelo 1778 duša, manje za 32 obitelji i 130 duša. Razlog? Umrli i mlade obitelji s djecom koje su odselili u druge zemlje.

STATISTIČKI PODATCI U 2016. GODINI U ŽUPI

U 2016. GODINI U ŽUPI SMO IMALI:
9 KRŠTENIH
10 PRVOPRIČESNIKA
8 KRIZMANIKA
1 VJENČANI PAR
55 UMRLIH

NAKON BLAGOSLOVA OBITELJI 2016. GODINE U ŽUPI IMAMO 857 OBITELJI U KOJIMA ŽIVI 1763 VJERNIKA ŠTO JE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU KADA SMO IMALI 879 OBITELJI U KOJMA JE ŽIVJELO 1892 VJERNIKA 22 OBITELJI I 129 VJERNIKA MANJE.

 

Župa kroz statistiku u 2015. godini:

Nakon blagoslova obitelji 2014/2015. godine župa je brojila 912 obitelji u kojima živi 1972 duša. Od toga imamo: 330 obitelji s jednim članom; 293 obitelji s dva člana; 144 obitelji s tri člana; 106 obitelji s četiri člana; 36 obitelj s pet članova; 2 obitelji sa šest članova; i 1 obitelj s osam članova.

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. u župi je bilo: 16 krštenja; 12 prvopričesnika; 14 krizmanika; 11 vjenčanih parova i 60 umrlih.

Župa kroz statistiku u 2012. godini

Nakon blagolsova obitelji 2011. godine župa je brojila 960 obitelji u kojima živi 2110 osoba. Od prvog siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. u župi je bilo:
- 15 krštenja: od toga jedna odrasla osoba i četrnaestero djece. Troje ih ne živi na području župe.
- 10 prvopričesnika
- 10 krizmanika
- 9 vjenčanih parova
- 59 ukopanih: samo ih je 24 primilo sakrament bolesničkog pomazanja

STATISTIKA ŽUPE ZA 2011. GODINU

U 2011. god. :

Krštenja MIA UDILJAK, krštena 13. ožujka 2011.

23 Umrlih

JELA LETIĆ, umrla 21. siječna 2011.
MIJO PILIĆ, umro 26. siječnja 2011.
MARIJA PARADŽIK, umrla 6. veljače 2011.

STATISTIKA ŽUPE ZA 2008. GODINU

U 2008. godini je bilo:

13 Krštenja 8 Prvopričesnika 11 Krizmanika
MATEA KOKIĆ
NIKOLINA LEROTIĆ
LUCAS TOMIĆ
ANDREJ TODOROVIĆ
GABRIELLA LEAH BILIĆ
MARKO TOLIĆ
DAVID CENTELEGE
MARINA OSTI
TONI JUREŠIĆ
MATEO POPOVIĆ
IVANO GRBEŠIĆ
LEON KAJIĆ
ADRIAN LEKIĆ
DRAGO AKRAPOVIĆ
INES ČOLIĆ
TONI ČOLIĆ
MARKO MILIČEVIĆ
ANJA LONČAR
LEONA LUČIĆ
VLADIMIR SAKAČ
ANJA VUJIČEVIĆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MARIJA JURIĆ
ANDREA ČOLIĆ
ANNA PUŠIĆ
BORIS BILIĆ
DOLORES LOVRIĆ
IVAN KULIER
IVONA NIKOLINA MILANOVIĆ
MARIO MARTINOVIĆ
MATEA JOLIĆ
ERVINA NIKOLINA ŠIŠIĆ
VEDRANA BILIĆ
 
 
67 Umrlih Vjenčanja
JOZEFINA ZRNIĆ
BRANKO BONČINA
DAVID MILANOVIĆ
PAULA ČUBEK
MARKO JURIŠIĆ
MILKA ČUTURIĆ
MARIJA JUREŠIĆ
MIJO MARKOVIĆ
TEREZIJA STOJSKOVSKI
MARIJAN MARKOVIĆ
MIRA CVIJETIĆ
KRISTINA POGARČIĆ
DRAGUTIN RUKAVINA
ANĐA JURIŠIĆ
KATA VIDONI
PETAR RAKITIĆ
KARLO BARUKČIĆ
ANGELINA HUSKIĆ
ANA MARKOVIĆ
STIPO POPOVIĆ
MILKA PILIĆ
PETAR JURIŠIĆ
ZVONKO ROJNICA
NIKICA ČOLIĆ
STIPO BUJIĆ
ANTON BORAS
MARA ČABRAJA
LUDMILA DRAGIČEVIĆ
MARA ČUTURIĆ
VINKO PERČINLIĆ
KATARINA BRNJAKOVIĆ
KATA KOVAČEVIĆ
JURE BATISTA
STIPO VUČIĆ
GOJAN PERČINLIĆ
PERO KRIŠTO
MARIJA KOTANJAC
ANTO POPOVIĆ
JANJA ŠIMIĆ
ANTONIJA STAPIĆ
MIRA ŠIMIĆ
JURO UDOVIČIĆ
ANĐA VASIĆ
JASMINKA BROTANOVIĆ
DELFA VIDOVIĆ
ANA LUKIN
SARAFINA MIJAČ
REZA KRIVANEK
U izradi!

STATISTIKA ŽUPE ZA 2009. GODINU

U 2009. godini bilo je:

19 Krštenja 16 Prvopričesnika 15 Krizmanika
LANA MILANOVIĆ
VALENTINO ŠOKO
TEA GELIĆ
LANA ČURČIĆ
MILA ČUBELA
KRISTINA ZLATKOVIĆ
ALEKSANDAR TOŠANOVIĆ
MILAN LUKIĆ
ANA PRANJKOVIĆ
MARIJA MAGDALENA KUSTURA
RENE ČULIĆ
IVONA PALAVRA
ANNALENA JOZIĆ
MATEA BLAŽEVIĆ
TEO MARKOVIĆ
LEON PAURIĆ
LAURA HLUPIĆ
VALENTINA KISIĆ
ANA KOKIĆ
 
LUKA BOŠNJAKOVIĆ
ROMANO GRBEŠIĆ
HRVOJE JURIĆ
NINA BRNIĆ
MARTINA POPOVIĆ
ANTO PALAVRA
IRIS BLAŽEVIĆ
PERO PRANJKOVIĆ
ANNALENA PALAVRA
TEA ILIČIĆ
MILA ČUBELA
KRISTINA ZLATKOVIĆ
ALEKSANDAR TOŠANOVIĆ
SLAVEN IVAN KISIĆ
ILIJA RAŠIĆ
IVAN RAŠIĆ
 
GABRIJELA AČKAR
ANĐELA AKRAPOVIĆ
MATEA AKRAPOVIĆ
RAHELA AKRAPOVIĆ
IVANA HRGIĆ
BRIGITA KRIŠTO
NIVES LUČIĆ
DARIO MIJAČ
MARIJANA MITROVIĆ
MARKO POJAVNIK
SANDRO POPOVIĆ
IVANA ŠUTIĆ
DANIJEL UDILJAK
FLORIAN ZIMMERMANN
SLAVEN IVAN KISIĆ
 
56 Umrlih 7 Vjenčanja
PERO BILIĆ, umro 04. siječnja
TOMISLAV PETROVIĆ,umro 17.siječnja
PERO ŠESTAN, umro 30. siječnja
ANTO JURIĆ, umro 31. siječnja
EMIL JEKAUC, umro 31. siječnja
ANA KUSTURA, umrla 21. veljače
ANA TOTIĆ, umrla 25. veljače
DANICA GERBEZA, umrla 27. veljače
EMA BOŠKIĆ, umrla 08. ožujka
TADIJA PARADŽIK, umro 03. ožujka
MIROSLAVA BODUL, umrla 12. ožujka
ANA VRDOLJAK, umrla 14. ožujka
ZVONIMIR VELJAČA, umro 14. ožujka
NADA LUKIN, umrla 18. ožujka
JELENA JURIĆ, umrla 19. ožujka
NIKOLA LOINA, umro 18. ožujka
MILKA JAJČEVIĆ, umrla 19. ožujka
FRANJO MARKOVIĆ, umro 29. ožujka
ALEKSA VLADIMIR KULIER,umro 30.3.
EDUARD GRIL, umro 24. travnja
ANKICA TELBAN, umrla 27. travnja
MARKO MARKOVIĆ, umro 30. travnja
PETAR KREZIĆ, umro 09. svibnja
MARIJA ČURČIĆ, umrla 13. svibnja
RUŽA MARKOVIĆ, umrla 29. svibnja
ZDRAVKO EGIĆ, umro 04. lipnja
MIRKO MARKOVIĆ, umro 10. lipnja
ZORKA LONČAR, umrla 12. lipnja
ZORKA ANIĆ, umrla 18. lipnja
KATARINA NOVAK, umrla 20. lipnja
KATARINA JERKOVIĆ, umrla 21. lipnja
ZVONIMIR JURČEVIĆ, umro 01. srpnja
JELA SAVIĆ, umrla 01. srpnja
IVAN KOVAČEVIĆ, umro 07. srpnja
JERONIM JUREŠIĆ, umro 16. srpnja
NIKO BRNADA, umro 25. srpnja
DRAGICA UZUNOVIĆ, umrla 26. srpnja
LJUBICA JURIĆ, umrla 05. kolovoza
TEREZIJA MATIĆ, umrla 06. kolovoza
NIKOLA ŠIMIĆ, umro 06. kolovoza
ZVONIMIR HRGIĆ, umro 26. kolovoza
DRAGICA VOJNOVIĆ,umrla 28.kolovoza
VESELJKO PALAVRA, umro 16. rujna
JOSIP KLAJIĆ, umro 16. rujna
MILICA TANASIĆ, umrla 20. rujna
PETAR ČARAPOVIĆ, umro 29. rujna
STJEPAN JURIŠIĆ, umro 11. listopada
IVKA BLAŽEVIĆ, umrla 4. studenog
MIRJANA KELAVA, umrla 4. studenog
ANĐA AKRAPOVIĆ, umrla 4. studenog
FRANCISKA BLAŽEVIĆ, umrla 10.stude.
FRANJO ANDRIJANOVIĆ,umro 18.stud.
JAKOV OREČ, umro 9. prosinca
DRAGO AKRAPOVIĆ, umro 17. prosinc.
MARIJA JURIĆ, umrla 19. prosinca
IVO GELIĆ, umro 20. prosinca
MLADEN ZEC i IVANA ČUTURIĆ,
vjenčani 16. svibnja 2009.

DANIJEL UDILJAK i VANJA KRIŠTO,
vjenčani 25. srpnja 2009.

ROBERT KUSTURA i SANJA JURIĆ,
vjenčani 02. kolovoza 2009.

SLAVEN IVAN KISIĆ i SNJEŽANA ROKIĆ,
vjenčani 08.kolovoza 2009.

LJUBOMIR ANDRIJAŠEVIĆ i JELENKA TOMAS,
vjenčani 09. kolovoza 2009.

DARKO JOZIĆ I ANITA GRBAVAC,
vjenčani 29. kolovoza 2009.

MARIO KOKIĆ I ALEKSANDRA KALINIĆ,
vjenčani 27. prosinca 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIKA ŽUPE ZA 2010. GODINU

U 2010. godini bilo je:

17 Krštenja
VALENTINA JURIĆ, krštena 6. veljače 2010.
MONIKA MUŠKIĆ, krštena 3. travnja 2010.
SRĐAN MUŠKIĆ, kršten 3. travnja 2010.

Stranice