Crkveni nauk

U KRISTU NALAZI PUNINU NAŠ ZARUČNIČKI POZIV

Biblijski odlomak: Iz poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima, 5, 25.28.31-32.

»Krist [je] ljubio Crkvu te sebe predao za nju […].Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. […] Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu«.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas ću dovršiti katehezu o Šestoj riječi Dekaloga – „Ne čini preljuba“ –, ističući da je Kristova vjerna ljubav svjetlo koje pomaže živjeti ljepotu ljudske sjetilnosti. Naime, naša afektivna dimenzija je poziv na ljubav, koja se očituje u vjernosti, prihvaćanju i milosrđu. Kako se očituje ljubav? U vjernosti, prihvaćanju i milosrđu.

IZABERIMO PUT BLAŽENSTVA

Draga braćo i sestre, dobar dan i dobru svetkovinu vam želim!

Prvo današnje čitanje, iz Knjige Otkrivenja, govori nam o nebu i stavlja nas pred „veliko mnoštvo“, što se izbrojiti ne može, „iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika“ (Otk 7, 9). To su sveci. Što rade „tamo gore“? Pjevaju zajedno, radosno slave Boga. Bilo bi lijepo čuti njihovu pjesmu… Ali možemo zamisliti kako to izgleda: znate li kada? Na misi, kad pjevamo „Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot...“. To je pjesma hvale – kaže Biblija – koja dolazi s neba, koja se tamo pjeva (usp. Iz 6, 3, Otk 4,8), to je pjesma hvale. Dakle, kad pjevamo „Svet“, ne samo da mislimo na svetce, već činimo ono što čine oni: u tome trenutku, na misi, s njima smo ujedinjeni više nego ikad.

„NE ČINI PRELJUBA“

Biblijsko čitanje: Mk 10, 2-9
A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«

SLUŽENJE JE NAJUČINKOVITIJI LIJEK PROTIV BOLESTI TRAŽENJA PRVIH MJESTA

Draga braćo i sestre, dobar dan!
Tekst današnjeg Evanđelja (usp. Mk 10,35-45) opisuje Isusa koji, još jednom i s velikom strpljivošću, nastoji ispraviti svoje učenike obraćajući ih s mentaliteta svijeta na Božji. Prigodu za to su mu pružila braća Jakov i Ivan, dvojica od prvih učenika s kojima se Isus susreo i pozvao da ga slijede. Sada su s njim već poprilično dugo i pripadaju upravo skupini dvanaestorice apostola. I tako, dok su bili na putu prema Jeruzalemu, gdje se učenici žarko nadaju da će Isus, u prigodi blagdana Pashe, konačno uspostaviti Božje kraljevstvo, dvojica braće smogoše hrabrosti, pristupiše Učitelju i uputiše mu svoju molbu: „Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva“ (r. 37).

ISUS OTKRIVA DUBLJI SMISAO ZAPOVIJEDI „NE UBIJ”

Čitanje: Mt 5, 21-24

„Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.”

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Papa Franjo: Budite oprezni prema krutim kršćanima koji se prikazuju savršenima i strogima, nema u tome Duha Svetoga

Foto: Shutterstock

Iza vanjštine kršćana koji se uvijek nastoje prikazivati dobrima i uljepšavati svoju dušu, nalaze se problemi

Spasenje je Gospodinov dar, On nam daruje „duha slobode“ – rekao je jučer papa Franjo u svojoj propovijedi na jutarnjoj misi u Domu svete Marte preporučivši da se čuvamo licemjera čije srce nije otvoreno milosti.

PAPA FRANJO O TRI OBLIKA SIROMAŠTVA KROZ KOJE KRŠĆANI TREBAJU PROĆI

Foto: Shutterstock.com

U propovijedi na jučerašnjoj misi slavljenoj u Domu svete Marte papa Franjo je govorio o tri oblika siromaštva u životu kršćanina, te ponovno istaknuo da i danas ima mnogo kršćana koji su progonjeni zbog Evanđelja

Tri oblika siromaštva na koje je pozvan učenik, bila su u središtu propovijedi pape Franje na jučerašnjoj misi slavljenoj u Domu svete Marte. Prvo je da ostavi sva bogatstva, da ne bude srcem privržen novcu; drugo je da zbog Evanđelja prihvati progone, pa i klevete; a treće je siromaštvo samoće, osjećaja samoće na kraju života.

Neka učenik bude siromašan, sa srcem daleko od bogatstava

PORUKA PAPE FRANJE ZA SVJETSKI DAN MISIJÂ 2018.

Zajedno s mladima donosimo evanđelje svima

Dragi mladi,

želim zajedno s vama razmišljati o poslanju koje nam je Krist povjerio. U svom obraćanju vama obraćam se ujedno svim kršćanima koji u Crkvi žive avanturu svog života kao djeca Božja. Ono što mi leži na srcu reći svima, dok se obraćam vama, je sigurnost da kršćanska vjera ostaje trajno mlada kada je otvorena poslanju koje nam Krist povjerava. »Misijski žar je znak životnosti vjere« (Redemptoris missio, 2), pisao je sveti Ivan Pavao II., papa koji je pokazao tako veliku ljubav i veoma se posvećivao mladima.

PRIHVAĆANJE DRUGOGA JE IZAZOV INDIVIDUALIZMU

"Život se napada ratovima, napadnut je od organizacija koje izrabljuju čovjeka, od špekulacijâ nad stvorenim svijetom, od kulture odbacivanja i od svih sistema koji podvrgavaju ljudski život kalkulacijama i koristoljublju, dok zapanjujuće veliki broj ljudi živi u stanju nedostojnom čovjeka. To znači prezirati život, to jest, na neki način – ubiti", rekao je Papa u katehezi posvećenoj petoj Božjoj zapovijedi: "Ne ubij".

Biblijsko čitanje: Iz Knjige Mudrosti 11, 24-26
„Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života“.

Stranice