Crkveni nauk

Papin nagovor

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Prošle smo srijede započeli kratki niz kateheza o sakramentima, počevši od krštenja. Na krštenju ću se zadržati i danas, da istaknem vrlo važni plod toga sakramenta: po njemu postajemo udovi Kristova tijela i članovi Božjeg naroda. Sveti je Toma rekao da onaj koji primi krštenje biva pritjelovljen Kristu malne kao njegov ud i biva pridružen zajednici vjernikâ (usp. Summa Theologiae, III, q. 69, art. 5; q. 70, art. 1), to jest Božjem narodu. U školi Drugog vatikanskog koncila mi kažemo da po krštenju ulazimo u Božji narod, postajemo članovi jednog naroda na putu, naroda koji putuje kroz povijest.

Kateheza pape Franje o krštenju: ‘Kršteno i nekršteno dijete nije isto’

Na prvoj općoj audijenciji u ovoj godini na Trgu svetoga Petra, Papa je započeo novi ciklus kateheza o sakramentima. Danas je govorio o sakramentu krštenja.

Naša se vjera temelji na sakramentu krštenja, po njemu se kao živi članovi ucjepljujemo u Krista i u njegovu Crkvu. Zajedno s Euharistijom i Potvrdom, Krštenje čini takozvanu „kršćansku inicijaciju“, po kojoj se suobličujemo s Gospodinom i bivamo živim znakom njegove prisutnosti i ljubavi – kazao je Papa.

Papa Franjo: Poniznost nas čini plodnima, a oholost neplodnima

Za plodnost je potrebna poniznost – naglasio je papa Franjo u svojoj propovijedi

Često u Bibliji nalazimo na neplodne žene kojima Gospodin udjeljuje dar života – rekao je Papa komentirajući liturgijska čitanja, posebice ulomak iz Evanđelja, koji pripovijeda o nerotkinji Elizabeti, koja je rodila sina Ivana. Iz nemogućnosti da se da život, dolazi život – ustvrdio je Papa dodajući da se to dogodilo nerotkinjama i beznadnim ženama, poput Noemi, koja je na kraju stekla nećaka:

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 11. prosinca 2013. - Poruka za čitavu Ameriku i apel

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas želim započeti posljednji niz kateheza o našoj ispovijesti vjere. Govorit ću o tvrdnji "vjerujem u život vječni", pri čemu ću se slušajmo ono što kaže Božja riječ. U vezi s tim u Matejevom Evanđelju posebno zadržati na posljednjem sudu. Ali ne moramo se bojati: čitamo: tada će Krist doći "u slavi i svi anđeli njegovi s njime… I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca…

Papin nagovor

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas, prve nedjelje došašća, započinjemo novu liturgijsku godinu, to jest novi hod Božjeg naroda s Isusom Kristom, našim Pastirom, koji nas vodi u povijesti prema ispunjenju Božjeg kraljevstva. Zato ovaj dan ima posebnu čar, daje nam doživjeti duboki osjećaj smisla povijesti. Ponovno otkrivamo ljepotu zajedništva svih nas koji smo na putu: Crkve, sa svojim pozivom i poslanjem, i čitavog čovječanstva, narodâ, civilizacija, kultura, svi kroče putovima vremena.

Papa Franjo: Papa se ispovijeda svakih petnaest dana, jer je Papa također grešnik

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 20. studenoga 2013. – Apeli Svetog Oca

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Prošle sam srijede govorio o oproštenju grijeha, koje je na poseban način vezano uz krštenje. Danas nastavljamo s temom oproštenja grijeha, ali vezanom uz takozvanu “vlast Ključeva”, koja je biblijski simbol poslanja koje je Isus dao apostolima.
Najprije moramo podsjetiti da je protagonist oproštenja grijeha Duh Sveti. U svom prvom ukazanju apostolima, u dvorani Posljednje večere, Uskrsli Isus je dahnuo u njih govoreći: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20, 22-23). 

Papa Franjo: Iskvareni kršćani nanose Crkvi veliko zlo

Tko se ne kaje i pretvara se da je kršćanin ili kršćanka, nanosi Crkvi veliko zlo – kazao je Sveti Otac, tijekom propovijedi u domu Sveta Marta.

Svi si trebamo reći da smo grešnici, ali trebamo također paziti da ne postanemo “pokvareni”. Onaj tko je dobročinitelj Crkvi, pljačkajući državu, “nepravedan” je i vodi dvostruki život – kazao je nadalje Papa.

Papa Franjo: Svi u krštenju imamo baštinu da možemo postati sveti. Svetost je poziv za sve!

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji na svetkovinu Svih svetih, 1. studenog 2013.

Draga braćo i sestre, svetkovina Svih svetih koju se danas slavi podsjeća nas da cilj našega života nije smrt, već raj! Piše to apostol Ivan: “Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest.” (1 Iv 3, 2). Sveci, prijatelji Božji, jamče nam da to obećanje neće ostati neispunjeno. U svojem zemaljskom životu, naime, živjeli su u dubokom jedinstvu s Bogom, u tolikoj mjeri da su postali slični njemu. U licu najmanje i najprezrenije braće vidjeli su Božje lice i sada ga gledaju licem u lice u njegovoj slavnoj ljepoti.

Papa Franjo: Crkva nije dućan niti humanitarna udruga, ona je pozvana donijeti Krista i evanđelje

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Nastavljajući kateheze o Crkvi, danas želim gledati Mariju kao sliku i uzor Crkve. Podsjetit ću u vezi s tim na riječi Drugog vatikanskog koncila. U konstituciji Lumen gentium se kaže: “kako je već sv. Ambrozije naučavao, Bogorodica je pralik Crkve u redu vjere, ljubavi i savršenog jedinstva s Kristom” (63).

1. Pođimo od prvog aspekta: Marija kao uzor vjere. U kojem smislu Marija predstavlja uzor za vjeru Crkve? Pomislimo na to tko je bila Djevica Marija: židovska djevojka, koja je svim srcem iščekivala otkupljenje svog naroda. Ali u srcu mlade Izraelove kćeri krila se tajna koju ona sama nije poznavala: u naumu Božje ljubavi bila je određena postati Otkupiteljevom Majkom.

Stranice