GROBLJE DRIVUŠA

DRIVUŠA – za potrebe župljana koji žive u Drivuši napravljena je filijalna crkva jer su udaljeni od glavne crkve. U neposrednoj blizini crkve osnovano je i groblje u koje ukapaju vjernike tog kraja.

Kategorija: