RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI:
28. 12. –     D. VARDIŠTE, KRIVAČE, G. VARDIŠTE, BILIVODE;
                  ARMIJA BIH, STROSSMAYERA, MUMINAGIĆA,
                  MEOKUŠNICE, UZUNOVIĆA PUT

29. 12. –     POTOK, MEJDANDŽIK, JEVREJSKA, KOČEVSKA
                  ČIKMA, STARA ČARŠIJA, TITOVA; SARAJEVSKA
                  BULEVAR KULINA BANA, JALIMAMOV PUT,
                  VOJVODIĆA PUT, JALIJSKI PUT, SEJMENSKA,  MUJAGIĆA SOKAK

31. 12. –     KRIŽ, GORNJOZENIČKA, LUKE, NADLUKE, MILIVOJA
                 ČEKADE; CRNILE, PODURIJE; TRAVNIČKA, ZACARINA,
                 ZUKIĆI, RUJEV DO

02. 01. –     RASPOTOČJE; ZVEČAJSKA; GRADAC, KRČ,   
                  MILANOVIĆI, PRAŠNICE, POLJICE, GNJUSI

03. 01. –     TALIĆA BRDO, LONDŽA, ŠESTIĆA PUT,
                  BEGAGIĆA PUT, ŠERBIN SOKAK,
                  ŠEMSE KADIĆA, REISA ČAUŠEVIĆA, M. SPAHE,
                  ODMUT, DRIVUŠA, MAČKOVAC, BARE,
                  RAVNE NJIVE

 

RASPORED VJERONAUKA U ŽUPI SV. JOSIPA

VJERONAUK JE SUBOTOM
9 sati  – KRIZMANICI (9. razred) 

          – 7. i 8. razred
10:15 sati – 5. i 6. razred
11 sati – PRVOPRIČESNICI (4. razred)
11:45 sati – 1., 2. i 3. razred

9:45 sati – PROBA PJEVANJA
9:45 sati – SUSRET MINISTRANATA

SUSRET SREDNJOŠKOLACA I MLADIH JE SUBOTOM NAKON VEČERNJE SV. MISE