31. LISTOPADA – KRŠTENA JE DEA PRKIĆ, PRVO DIJETE IVANA I NATAŠE ROĐ. BOHUTINSKI. ČESTITAMO I TE ŽELIMO SVAKI BOŽJI BLAGOSLOV U ŽIVOTU OVOGA DIJETETA.

Kategorija: