30. PROSINCA – KRŠTENA JE ELA MALENICA KĆI GORANA I SELME R. KEVILJ. ČESTITAMO RODITELJIMA TE NEKA BOŽJI BLAGOSLOV BUDE U ŽIVOTU OVOGA DJETETA.

Kategorija: