26. STUDENOGA – ZAPOČELI SMO RADOVE NA UREĐENJU ŽUPNOG DVORIŠTA. U PRVOJ FAZI ODVESTI SLIVNE VODE S CRKVE U ODVOD, PROŠIRITI PARGING PROSTOR TE SVE PRESVUĆI NOVIM ASFALTOM.

Kategorija: