23. LIPNJA – MONS. DR. PAVO JURIŠIĆ, GUČOGORANSKI ARHIĐAKON OBAVIO JE KANONSKU VIZITACIJU NAŠE ŽUPNE ZAJEDNICE. U 10 SATI SLAVIO JE SV. MISU S NARODOM, U 11 SATI SUSREO SE SA VIJEĆNICIMA EKONOMSKOG I ...

PASTORALNOG VIJEĆA ZATIM S ČASNIM SESTRAMA. NAKON TOGA JE PREGLEDAO ŽUPNE KNJIGE TE JE SVOJ POSJET ZAVRŠIO ZAJEDNIČKIM OBJEDOM SA SVIM ŽUPNICIMA U ZENICI.

Kategorija: