16. KOLOVOZA – Krštena je Ela Jonjić, prvo dijete Kristijana i Nele rođ. Perun. Roditeljima čestitam i želim mudrost Duha Svetoga u vodstvu i odgoju djeteta.

Kategorija: