14. STUDENOGA – KRŠTENA JE ANA GABRIELA PUĐA, PRVO DIJETE DANIJELA I SANJA MILANOVIĆ. ČESTITAMO OBITELJI TE ŽELIMO SVAKI BOŽJI BLAGOSLOV U ŽIVOTU OVOG DJETETA.

Kategorija: