08. STUDENOGA – ZAVRŠILI SMO SA KREČENJEM NAŠE ŽUPNE CRKVE. HVALA SVIMA KOJI SUDJELOVALI U OBNOVI SVOJIM NOVČANIM DAROM KAO I ONIMA KOJI SU SVOJIM MOLITVAMA BOGU ZAHVALILI ZA DOBROČINITELJE.

Kategorija: