02. LIPNJA – U ŽUPI BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM U CRKVICI PODIJELJEN JE SAKRAMENT KRIZME ZA KRIZMANIKE SVIH ZENIČKIH ŽUPA. OVE GODINE KRIZMANIKA JE BILO 29 DOK IH JE IZ NAŠE ŽUPE 10. ČESTITAMO TE POTIČEMO OVE MLADE LJUDE NA ...

ŽIVOT PO DUHU SVETOM KOJEG SU PRIMILI ZA CJELOVITIJI I ISPUNJENIJI ŽIVOT U VJERI.

Kategorija: