Psalmi Glava 76 - Biblija Online

1
Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.
2
Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
3
U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
4
Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
5
Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
6
Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
7
Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
8
Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
9
S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
10
kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
11
Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
12
Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
13
koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.