Psalmi Glava 75 - Biblija Online

1
Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma.
2
Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.
3
"Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.
4
Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine."
5
Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!"
6
Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!
7
Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...
8
Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!
9
Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
10
A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.
11
Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.