Psalmi Glava 3 - Biblija Online

1
Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.
2
Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me!
3
Mnogi su što o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!"
4
Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš.
5
Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje.
6
Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži.
7
Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski.
8
Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš.
9
U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!