Psalmi Glava 25 - Biblija Online

1
Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET
2
u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL
3
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. $DALET
4
Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! $HE
5
Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN
6
Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET
7
Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET
8
Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD
9
On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. $KAF
10
Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. $LAMED
11
Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM
12
Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. $NUN
13
Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK
14
Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN
15
K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. $PE
16
Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE
17
Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!
18
Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ
19
Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN
20
Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU
21
Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.
22
Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.