Psalmi Glava 14 - Biblija Online

1
Zborovođi. Davidov. Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
2
Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
3
No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
4
Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino:
5
jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.
6
Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je utočište njegovo.
7
O neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat se Izrael.