Psalmi Glava 134 - Biblija Online

1
Hodočasnička pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u Domu Jahvinu, u noćnim satima!
2
Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!
3
"Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!"