Psalmi Glava 113 - Biblija Online

1
Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino!
2
Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka!
3
Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!
4
Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.
5
Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje
6
i gleda odozgo nebo i zemlju?
7
Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha
8
da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.
9
Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.