Psalmi Glava 112 - Biblija Online

1
Aleluja! $ALEF Blago čovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL
2
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. $HE
3
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN
4
Čestitima sviće k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET
5
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF
6
Dovijeka neće on posrnuti: $LAMED u vječnome će spomenu biti pravednik. $MEM
7
Žalosne se vijesti neće bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuć' se u Jahvu. $SAMEK
8
Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE
9
On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo će se čelo slavno uzdići. $REŠ
10
Ljutito će to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat će zubima i venuti, $TAU propast će želja opakih.