Mudre izreke Glava 19 - Biblija Online

1
Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.
2
Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotiče se.
3
Ludost čovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu!
4
Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja.
5
Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neće uteći.
6
Mnogi laskaju licu odličnikovu i svatko je prijatelj čovjeku darežljivu.
7
Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim riječima, ali ih ne nalazi!
8
Tko stječe razboritost, ljubi sebe, a tko čuva razum, nalazi sreću.
9
Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.
10
Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima.
11
Um čovjeka usteže od srdžbe, a čast mu je oprostiti krivicu.
12
Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju.
13
Nesreća je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine.
14
Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.
15
Lijenost navlači čovjeku dubok san i nemarna duša gladuje.
16
Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire.
17
Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.
18
Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ.
19
Tko je jarostan, plaća globu, i kad ga štediš, samo uvećavaš njegov gnjev.
20
Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.
21
Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.
22
Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca.
23
Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.
24
Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi.
25
Udari podsmjehivača, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit će znanje.
26
Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku.
27
Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od riječi spoznaje!
28
Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu.
29
Pripravljene su kazne podsmjevačima i udarci za leđa bezumnika.