1. Ivanova poslanica Glava 5 - Biblija Online

1
Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.
2
Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
3
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
4
Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
5
Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?
6
On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
7
Jer troje je što svjedoči:
8
Duh, voda i krv; i to je troje jedno.
9
Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga:
10
Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.
11
I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.
12
Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
13
To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.
14
I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.
15
I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.
16
Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.
17
Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.
18
Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.
19
Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.
20
Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.
21
Dječice, klonite se idola!