1. Ivanova poslanica Glava 3 - Biblija Online

1
Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.
2
Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.
3
I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
4
Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.
5
I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu.
6
Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.
7
Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan.
8
Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.
9
Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.
10
Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.
11
Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.
12
Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.
13
Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi.
14
Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.
15
Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
16
Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.
17
Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?
18
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.
19
Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje
20
ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.
21
Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu.
22
I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
23
I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.
24
I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.